top of page

Rube - Goldberg machine
Unikali komandos formavimo patirtis

  • 0,5 - 1 dienos

  • 8 - 40 dalyvių

  • Lauke/Stoginėje

Ši užduotis skirta ugdyti gebėjimą koordinuoti individualias pastangas bei jas apjungti į vieną bendrą sklandžiai veikiantį projektą.

Dalyviai, dirbdami mažesnėse komandose, turi sukurti mechanizmą, kuris sujungtas į vieną visumą sudarytų kelią kamuoliukui, kuris nuriedėjęs iki tikslo, tinkamai įveiktų finalinę kliūtį.

Dalyviai suskirstomi į komandas po keturis. Kiekviena komanda gauna užduotį sukurti savo mechanizmo dalį. Praėjus skirtam laikui, komandų sukurti mechanizmai sujungiami į vieną visumą. Vertinamas bendras visos komandos rezultatas.

Ši užduotis padeda komandoms:

  • Gerinti informacijos valdymą komandoje;

  • Stiprinti atsakomybės už visos komandos rezultatą jausmą;

  • Stebėti pasitikėjimą savimi;

  • Patirti ir išgryninti mažų ir didelių komandų darbo principus.

bottom of page